Kaip gimė idėja

Kevs labdaros ir paramos fondas susikūrė iš intencijos dalį pajamų skirti labdarai, tačiau ne tradiciniu būdu - kuomet fondas gautas lėšas realizuoja einamuoju momentu - o alternatyviu būdu, orientuojantis į ateitį - kuomet fondas kaupia kapitalą, investuoja ir iš gauto prieaugio skirsto lėšas pagal paramos teikėjų nurodytus tikslus. Tokiu būdu labdarai skirtos lėšos ilgainiui sukuria didesnę pridėtinę vertę. Panašiu principu investicinę veiklą vykdo vieni garsiausių pasaulio universitetų - Harvardas, Jeilis, Oxfordas ir kt.

Plačiau apie veikimo principus žiūrėkite Kaip tai veikia?

Apie Kevs labdaros ir paramos fondą

Kevs.lt įkurtas 2021 metais su misija sukurti tvarią platformą investicinei labdarai vykdyti. Kevs labdaros ir paramos fondas yra viešas juridinis asmuo, kuris atlieka tarpininko funkciją tarp paramos teikėjų ir ne pelno siekiančių organizacijų, juridinių vienetų, kurie gali padėti realizuoti paramos teikėjų skirtą paramą pagal paramos teikimo metu nurodytas remiamas sritis.

Viena svarbiausių mūsų vertybių - skaidrumas. Fondas įsipareigoja viešai skelbti veiklos ataskaitas, rezultatus.

Pagrindiniame puslapyje galima matyti nurodytą lėšų surinkimo tikslą - 72'405 €. Ši suma yra reikalinga pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, norint pradėti valdyti neliečiamąjį kapitalą - investuoti fondui patikėtas lėšas. Tol kol fondas nėra sukaupęs reikiamos sumos neliečiamo kapitalo valdymui, paramos teikėjų suteikta parama yra kaupiama ir lėšų skirstymas atidedamas iki kol neliečiamasis kapitalas pasieks 72'405€.